Training through passion
Trening poprzez pasję
O firmie
Szkolenia
Coaching
On the job training
Kontakt

 

GN - Training jest Firmą szkoleniową bazującą na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie kariery zawodowej Trenerów. Podstawą działania jest tworzenie szkoleń uszytych na miarę, spełniających oczekiwania Klientów. W swoich szkoleniach kieruje się zasadą, że wiedza i umiejętności są w posiadaniu zarówno uczestników, jak i prowadzących szkolenie, a odpowiednio zastosowane techniki szkoleniowe i wymiana doświadczeń sprzyjają rozwojowi i doskonaleniu. W swoich szkoleniach stosuje różnorodne techniki i metody przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności.

  • prezentacje
  • odgrywanie ról
  • wykłady
  • grupy dyskusyjne i zadaniowe
  • demonstracje oraz pokazy
  • studia przypadków
  • gry symulacyjne i zadania grupowe
  • burzę mózgów
  • testy
  • feedback

Podczas szkoleń szczególny nacisk nakłada na ćwiczenia praktyczne.